Blogg om fotografering

Här på denna blogg finns det all möjlig information om fotografering. Att bli en bättre fotograf och lyfta sina bilder till en ny nivå är ingen omöjlighet. Egentligen handlar det om att lära sig grunderna, som ännu idag är nästan desamma som när fotografin föddes. Man bör bli lite bättre på komposition och förstå hur ljuset påverkar bilden. Det har hänt väldigt mycket inom fotografin de senaste trettio åren och numera behöver man knappast vara en fotoexpert för att till och med livnära sig på att sälja bilder. Inte så långt tillbaka i tiden krävdes det betydlig mer av fotografen för att ens få fram en godtagbar bild.

Att måla med ljus

Själva ordet fotografi härstammar från två grekiska ord som betyder ljus och att måla. Fritt översatt

kan man anta att det betyder ”att måla med ljus” och lite grann så är det ju då man fotograferar. Liksom målaren måste fotografen kunna bemästra sin komposition och avgöra vad som ska vara med på bilden och vad som inte ska vara med. Det var britten Sir John Herchel som 1839 kom fram till dessa ord, som en passande benämning på vad kemisten Carl Wilhelm Scheele upptäckt redan 1777. Då gick det dock inte att behålla bilden i mer än ett par minuter. Man kan ju anta att det måste ha varit frustrerande. Efter många olika försök att få fram hållbara bilder började så småningom de första pappersfotografierna komma under 1800-talet och i slutet av 1900-talet kom den digitala tekniken, som i princip förändrade fotografins historia i grunden.

Allt är kopplat till bilder

Idag används bilder överallt och de är en naturlig del av vår kommunikation. I reklamsammanhang har man länge förstått betydelsen av bildens magiska dragningskraft. Att en bild säger mer än tusen ord, är så sant det är sagt. Instagram är bara ett exempel på hur viktigt det har blivit för oss att kunna sammanfatta ett ögonblick, en enda bild av våra liv.